ΑΡΤΑ

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Σκουφά

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου

Βιβλιοθήκη Γραικικού

Βιβλιοθήκη Κομμένου

Τζαμάκειος Βιβλιοθήκη,

 Βουργαρέλι Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλάδων «Ο Πυρσός»